Hogyan nem lett C-jogsim

Megoldja-e a korrupciót a mukaerő-kiszervezés

canva_person_driving_car.jpg

A történetem valószínűleg nem egyedi, viszont fényesen példázza a hazai gépjárművezető-oktatás sajátságos helyzetét.

Mint közismert, a gépjárművezető-oktatásban zajló évtizedes korrupciót azzal a remek ötlettel próbálták felszámolni, hogy kiszervezték azt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanazok az alakok végzik a feladatot, mint eddig, csak már külsős vállalkozóként, és nem NKH-s alkalmazottként.

A csoda, úgy látszik, hogy elmaradt.

A saját történetem:

Idén januárban kezdtem el egy C kategóriás gépjárművezető tanfolyamot, egy közismert, 9. kerületi autósiskola szervezésében.

Nem elhanyagolandó tény, hogy nem vagyok kezdő autóvezető, több mint 15 éves "B" kategóriás rutinnal, hivatásos jogsival, PAV 1-gyel, valamint fuvarozó és nehézgépkezelő felmenőkkel rendelkezem, így, ha nem is mondanám magam profinak a témában, de láttam már mindenféle méretű járművet kívülről, belülről egyaránt.

Szerettem volna a képzést minél hamarabb elvégezni, így az e-learning tanulás mellett hamar bejelentkeztem a vizsgákra, amit még januárban sikeresen teljesítettem, 90% feletti eredménnyel.

Ezután megkezdtem a „rutin” képzést, amit az autósiskola egyik alvállalkozója tartott. Ez pár óra tanpályán történő vezetésből, azt követően pedig egy gyakorlati és elméleti, úgy nevezett biztonságos üzemeletetés, vizsgából áll, ahol a tehergépjármű üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni a vizsgabiztosnak, szóban.

Az autósiskolával való szerződéskötéskor úgy tájékoztattak, hogy lesz egy külön gyakorlati oktatási nap, a biztonságos üzemeltetés témakörében, amit az iskola a vizsga napjáig nem szervezett meg, így úgy kellett BÜ vizsgára menni, hogy ezzel kapcsolatos oktatás nem volt. Amikor a vizsga előtt ezzel kapcsolatban felhívtam az autósiskolát, azt mondták, hogy a tananyag megegyezik az elméleti vizsga tananyagával, így arra tudok készülni az e-learning rendszerben, valamint fél nappal a vizsga előtt átküldtek pár régi, fénymásolt és beszkennelt jegyzetet.

2019 márciusában volt a rutin és a biztonságos üzemeltetés vizsgám, amin 3 másik tanulóval együtt vettem részt.

A kirendelt vizsgabiztos egy idősebb úr volt.

A rutin vizsga alatt az egyik jelen levő tanuló arról tájékoztatott, hogy ő, a gépjárművezető oktató tanácsára, adott kenőpénzt, majd megkérdezte tőlünk, hogy mi is adtunk-e. Erre az én válaszom nem volt, mivel én nem adtam és nem is kaptam ilyen irányú egyértelmű felkérést, bár az oktató a vizsgát megelőző gyakorlati oktatáson tett egy olyan megjegyzést, hogy "A BÜ vizsgán többen buknak meg, mint vezetésen". Ennek, akkor még, nem tulajdonítottam jelentőséget. Mint utóbb kiderült, kellett volna.

A rutin vizsga után, a biztonságos üzemeletetés vizsga megkezdése előtt, az oktató közölte, hogy ő kimegy a telephelyről kávézni, majd gyalogosan elhagyta a telephelyet és kettesben maradtam a gépjárműben a vizsgabiztossal. A vizsgabiztos számos olyan kérdést tett fel, mely túlment az oktatási anyag, valamint a C kategória keretein (például: Mennyi levegőtartálya van, és miért, egy busznak, valamint ugyanilyen jellegű kérdések pótkocsis teherautóval kapcsolatban. Az egyik kérdés a D kategória, a másik pedig a C+E kategória kérdése, ami nem tartozik az én általam elvégezni kívánt képzésbe.), valamint hiába válaszoltam a további kérdéseire, azokat utána ő gyakran olyan technikai részletességgel fejtette ki, amit az oktatási anyag nem tartalmaz. Ezek után közölte, hogy nem tanultam eleget, majd elégtelen értékelést adott.

Fentiekről panaszlevelet küldtem a közlekedési felügyeletnek, majd 2-3 munkanapot követően telefonhívást kaptam az autósiskola munkatársától, aki közölte velem, hogy a felügyelettől tájékoztatták őket a panasztételemről, majd elkezdett győzködni, hogy a panaszomat vonjam vissza.

Először azt ajánlotta fel, hogy soron kívül intéznek pótvizsgát, ha visszavonom a bejelentésem, de erre nem voltam hajlandó, mert nem láttam biztosítottnak azt, hogy tisztességes bánásmódban részesülnék a pótvizsgán, valamint sérelmesnek tartottam azt is, hogy egyáltalán pótvizsgáznom kell, holott a megbuktatásom oka nem a tudásom hiánya volt, hanem az, hogy nem adtam kenőpénzt, így jogos elvárásom lenne, ha az akkori vizsgám értékelése lenne „megfelelő”-re változtatva.

Az autósiskola munkatársa több olyan megjegyzést tett, hogy a panaszom „felesleges”, és „nincs semmi értelme”, amivel, bár nem mondta ki nyíltan, a gépjárművezető-oktatásban jelen levő szervezeti szintű korrupcióra utalt, ahol úgyis eltussolják az ügyet.

Ezen telefonbeszélgetésünkről hangfelvételt is készítettem.

Ezt követően folyamatosan hívogattak, és próbáltak győzködni, hogy vonjam vissza a bejelentésem. Mindenáron arra akartak rávenni, hogy személyesen beszéljük meg ezt a dolgot, amire én nem voltam hajlandó, mert féltettem a személyes biztonságom. Ekkor azzal próbáltak hatni rám, hogy így nagyon sokáig fog tartani a képzés, és ha úgy megyek vizsgázni, hogy a bejelentésem fennáll, akkor a következő vizsgabiztos is ezt biztosan tudni fogja. Ez egyértelmű pszichés nyomásgyakorlás volt.

Mivel, ezek után már teljesen elment a kedvem attól, hogy letegyem a C kategóriás jogosítványt, látván azt, hogy mennyire ki vagyok szolgáltatva ezeknek a korrupt alakoknak, így azt a feltételt szabtam, hogy visszavonom a bejelentésem, és abbahagyom a képzést, amennyiben visszakapom a teljes befizetett képzési díjat. Ebben az autósiskola nem ment bele, de az addig befizetett gyakorlati képzési díjat, ami a teljes befizetett összeg kb. 1/3-a visszaadták volna, persze, csak személyesen. Elküldtem az autósiskola képviselőjének a bankszámla számom, hogy arra teljesítsék a visszafizetést, valamint a levelezési címem, hogy oda küldjék a szükséges dokumentumokat, a képzésem megszüntetéséről, de ez nem történt meg részükről.

Ezzel egy időben érkezett meg a közlekedési felügyelet válasza, mely az alábbi volt:

 

„2019.március 13-án küldött levelére a következőt válaszolom.

Meghallgattam az Ön vizsgáján közreműködő vizsgabiztost, aki az alábbi nyilatkozatot tette.

XXX a három biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési kérdések egyikére sem tudott – még segítséggel sem – kielégítő választ adni, ezért mentőkérdést tettem fel, ami az üzemi légfékberendezés működésével volt kapcsolatos. Sajnálatos módon nem tudott élni a felkínált lehetőséggel, nem tudta elmondani a levegőellátó (töltőkör) szerelvényeit, azok feladatát, ezért minősítettem sikertelennek a vizsgát.

Tájékoztatom, hogy a légfékrendszer és azok alkatrészei, valamint a feladatuk a tananyag kiemelt része, amit az oktatási és a vizsgaanyag is tartalmaz.

Üdvözlettel:

xx yy

osztályvezető

Fővárosi Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont"

 

Fenti levélben foglaltak szerint én annyira nem tudtam semmire válaszolni, hogy több mentőkérdést kellett feltenni nekem, amire még segítséggel sem tudtam a választ. Tekintve, hogy az elméleti vizsgán, ugyanebben a témakörben 93%-os vizsgát tettem, ez az állítás egyértelműen nem állja meg a helyét, valamint várlázítóan sértő. Ezt válaszlevelemben közöltem is a felügyelet részéről a fenti kedves úrral és továbbra is fenntartottam a bejelentésem.

Azóta sem az autósiskolából, sem a felügyelet részéről nem kerestek.

Kb. 150 ezer forintom van eddig a képzésben, melyet nem tudok visszaszerezni, valamint ezek után már a képzést befejezni sem merem, tekintve, hogy mennyire átszövi az egész rendszert a korrupció, és milyen nagymértékű az összefonódás az autósiskolák, a korrupt vizsgabiztosok, valamint a közlekedési felügyelet között.

Több ismerősömmel is beszéltem erről ,és 90%-uk arról tájékoztatott, hogy ő fizetett a vizsgáján. Nem hiszem el, hogy ma Magyarországon ennyire ki van az ember szolgáltatva pár korrupt, magukat kiskirálynak képzelő, vizsgabiztosnak.

Úgy látszik, hiába alakították meg az új szervezetet, a KAV-ot, a gépjárművezető-oktatásban a korrupció maradt a régi.